19. i 20.  lipnja 2018. godine u sklopu projekta “Razvoj programa društveno korisnog učenja za aktivni angažman studenata u području prevencije beskućništva i socijalnog uključivanja beskućnika“ održana je dvodnevna edukativna radionica na temu implementacije nastavne metode društveno korisnog učenja. Radionica je prije svega bila namijenjena predstavnica nastavnog osoblja i organizacija civilnog društva. Radionicu je pripremila i održala prof.dr.sc. Jasminka Ledić s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Polaznici radionice dobili su informacije o nastavnoj metodi te su praktičnim radom u manjim grupama osmisliti implementaciju metode na kolegijima i stekli uvid u moguću evaluaciju metode u nastavi.

Zahvaljujemo profesorici Ledić na predanom i sistematičnom radu te na prenesenom znanju.

Veselimo se implementaciji i provedbi nastavne metode društveno korisnog učenja.

Galerija s edukativne radionice dostupna niže: