• Naš istraživački tim sastoji se od stručnjaka s područja socijalne politike, socijalnog rada, sociologije, metodologije društvenih istraživanja, marketinga neprofitnih organizacija i menadžmenta. Članice i članovi su ugledni znanstveni djelatnici (sveučilišni profesori, asistenti i znanstveni novaci, te istraživači). CERANEO broji 16 aktivnih članica i članova koji su uključeni u naše projekte i daju svoj doprinos kroz sudjelovanje i promociju rezultata projekata na domaćim i nadnacionalnim skupovima i konferencijama. CERANEO ima 3 zaposlenice, na radnim mjestima financijske koordinatorice, asistentice na projektima i stručne suradnice na projektima. Radi se o visokoobrazovanim djelatnicama čije je daljnje obrazovanje omogućeno kroz aktivnosti organizacije

 

  • Vesela Grabovac, inženjer agronomije
  • Zaposlena na radnom mjestu financijske koordinatorice

 

  • Petra Drčić, magistra socijalne politike
  • Zaposlena na radnom mjestu asistentice na projektima. Opis poslova: pisanje i provedba domaćih i stranih projekata, izvještavanje o provedbi projekta (opisno i financijsko), priprema natječajne dokumentacije, koordinacija aktivnosti projekta, izlaganja na domaćim konferencijama i fokus grupama na temu beskućništva, priprema radnih materijala, organizacija i provedba rasprava, fokusnih grupa, okruglih stolova i radionica, vođenje fokusnih grupa, komunikacija s partnerskim organizacijama (domaćim i stranim), predstavnicima OCD-a i drugih dionika, istraživanje, prikupljanje i analiza podataka vezanih za projekte, izrada letaka, pisanje sadržaja za web stranicu, statistička obrada podataka, sudjelovanje na konferencijama i edukativnim radionicama, obučavanje volontera za terenska istraživanja, analiza gradskih socijalnih programa i strateških dokumenata te održavanje web stranice CERANEA. Ko-autorica publikacije „Socijalna slika Grada Zagreba za 2014. i 2015. godinu“, publikacije “Indeks održivosti organizacija civilnog društva u Hrvatskoj za 2014. i 2015. godinu“, priručnika „Europeizacija hrvatske socijalne politike“, publikacije „Hrvatska socijalna povelja“ i publikacije „Ključni trendovi u području beskućništva u Hrvatskoj“. Polaznica Poslijediplomskog specijalističkog studija iz socijalne politike.

 

  • Iva Mrdeža, magistra socijalne politike
  • Zaposlena na radnom mjestu stručne suradnice na projektima. Opis poslova: podrška u vođenju ureda, izvještavanje, priprema natječajne dokumentacije, vođenje evidencije, službene dokumentacije, pisanje projekata za nacionalne i EU natječaje, provođenje projektnih aktivnosti, prikupljanje i analiza podataka vezanih za projekte, priprema radnih materijala, analiza i obrada podataka; izrada evaluacijskih upitnika, sudjelovanje na edukacijama i stručnim skupovima, komunikacija sa predstavnicima OCD, drugim tuzemnim i inozemnim partnerima i dionicima; analiza dokumentacije; postavljanje informacija i dokumenata na mrežnoj stranici. Ko-autorica publikacije „Socijalna slika Grada Zagreba za 2015. godinu“, publikacije “Indeks održivosti organizacija civilnog društva u Hrvatskoj za 2014. godinu“, priručnika „Europeizacija hrvatske socijalne politike“, publikacije „Hrvatska socijalna povelja“ i publikacije „Ključni trendovi u području beskućništva u Hrvatskoj“.